Για κάθε ημέρα, επί 22 ημέρες, το σώμα με κεντρικό άξονα το χαρακτήρα του εφήμερου και της μεταμόρφωσης θα αποπειραθεί να ξαφνιάσει ευχάριστα τους επιβάτες «πλαισιώνοντας» τα 22 έργα τέχνης που κοσμούν το μετρό της Αθήνας.

22 ημέρες, 22 σταθμοί, 22 αυτοσχεδιαστικές συνθέσεις Butoh, θα αποτυπωθούν μέσω της φωτογραφίας και θα εμπνεύσουν μια περιπατητική performance που θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένους σταθμούς του μετρό, στο πλαίσιο του “In Progress Feedback Festival”.