About

“22 stops” 22 days, 22 dances

Το έργο “22 stops” είναι μια durational, site-specific performance η οποία θα λάβει χώρα σε 22 σταθμούς του μετρό της Αθήνας επί 22 συνεχόμενες μέρες. Για κάθε μέρα επί 22 συνεχόμενες μέρες θα δημιουργείται και θα παρουσιάζεται ένας σόλο αυτοσχεδιαστικός χορός Butoh στο μετρό της Αθήνας, «πλαισιώνοντας» τα έργα τέχνης που κοσμούν τους σταθμούς.

Ο χορός στον κάθε σταθμό θα στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό και στη διαδικασία της άμεσης, αβίαστης, και ανοιχτής ανταπόκρισης και σύνδεσης του σώματος στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τα έργα τέχνης που είναι τοποθετημένα στους σταθμούς του μετρό. Χρησιμοποιώντας τις αρχές του χορού Butoh, όπως την επιμονή στην ακινησία και στον αργό ρυθμό, την αντοχή και την εξάντληση των σωματικών ορίων, και την έμφαση στη γλυπτική φόρμα και στις ποιητικές εικόνες, το σώμα θα χορέψει τον τόπο για 22 μέρες (“I do not dance in a place, I dance the place”, Min Tanaka).

Η «χαρτογράφηση» της σχέσης σώματος και τέχνης στο δημόσιο χώρο, παρά την εφήμερη, παροδική και ρευστή φύση του έργου, θα αποτυπωθεί μέσω της τέχνης της φωτογραφίας και θα «ταψιδέψει» στο ψηφιακό κόσμο σε μια απόπειρα διερεύνησης των ορίων της υλικότητας τόσο του σώματος όσο και του έργου καθώς και της έννοιας της μνήμης, της καταγραφης, της δημιουργίας και ανα-δημιουργίας.

Οι 22 αυτές αυτοσχεδιαστικές συνθέσεις έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν μια αναπάντεχη έκπληξη στους επιβάτες του μετρό, να τους διευκολύνουν να θαυμάσουν τα έργα τέχνης που μπορεί να τα έχουν προσπεράσει βιαστικά, και να τους δώσουν το χρόνο και τον χώρο να δουν τον κόσμο με «καινούρια μάτια» ώστε να συνδεθούν με τον εαυτό τους και με τον κόσμο γύρω τους σε ένα βαθύτερο επίπεδο.

Το έργο “22 stops” θα καταλήξει σε μια περιπατητική performance σε επιλεγμένους σταθμούς του μετρό, «ανα-πλαισιώνοντας» συγκεκριμένα έργα τέχνης, και θα παρουσιαστεί στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2016 στο πλαίσιο του “In Progress Feedback Festival” που διοργανώνει ο Κινητήρας.

Το “In Progress Feedback Festival” το οποίο συμπεριλήφθηκε στα καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) θα πραγματοποιηθεί από 28/3/2016 έως 10/4/2016 και στόχο έχει τη δημιουργία σύντομων site-specific έργων σε εξωτερικούς χώρους, τα οποία θα δράσουν ως μικρές εκπλήξεις στην καθημερινότητα του αστικού τοπίου.

 

“22 stops” 22 days, 22 dances

The work “22 stops” is a durational, site-specific performance which is going to take place in 22 metro stations in Athens during 22 days. Every day for 22 consecutive days a solo improvisational Butoh dance is going to be created and performed in the Athens metro, “framing” the works of art that are displayed in the stations.

The dance in each station is going to rely on improvisational structures; emphasis is going to be placed upon the process of responding spontaneously and yet consciously to the stimuli of the environment, in this case the works of art which are located in the metro stations in Athens. Through the employment of Butoh principles, such as the persistence to inhabit stillness and slow movement, endurance and the pushing of personal boundaries, and the emphasis on sculptural form and poetic imagery, the body will dance the topos  for 22 days (“I do not dance in a place, I dance the place”, Min Tanaka).

The “mapping” of the relationship between body and art exhibited in the public space, despite the ephemeral and transient nature of the work, is going to be documented via photography. The work will “travel/traverse” in the digital world in an attempt to investigate the boundaries of the corporeality not only of the body itself, but also of the art work. In addition, such “tracing” will attempt to examine the notion of memory and the possibilities for transcribing, creating/re-creating.

The 22 improvisational compositions will attempt to create a sense of unexpectedness and surprise to the commuters, to enable them to appreciate the art works that they might have otherwise overlooked, and to give them the time and space to see the world with “fresh eyes”; to connect with themselves and the world around them in a more profound level.

The work “22 stops” will culminate in a promenade performance which is going to take place in selected metro stations, “re-framing” specific art works. It is going to be presented in Athens in April 2016 in the “In Progress Feedback Festival” that is hosted by Kinitiras.

In Progress Feedback Festival has been recognized by the EFFE International Jury as Europe’s finest festivals. This year, the festival will be held from 28/03/2016 to 10/04/2016 and it has the subject “Urban Surprises”. The aim is to create short site-specific projects outdoors that will act as little surprises in the everyday life of the urban landscape.

In Progress Feedback Festival has been recognized by the EFFE International Jury as one of Europe’s finest festivals. This year, the festival will be held from 28/3/2016 to 10/4/2016 and it has the subject “Urban Surprises”. The aim is to create short site-specific projects outdoors that will act as little surprises in the everyday life of the urban landscape. The positive surprise caused by the art in the least expected places, gives cheerfulness and optimism to citizens and at the same time acts as an everyday balm. When art is outdoors it feeds the social development while addressing to all regardless of age, race or social background.

In Progress Feedback Festival has been recognized by the EFFE International Jury as one of Europe’s finest festivals. This year, the festival will be held from 28/3/2016 to 10/4/2016 and it has the subject “Urban Surprises”. The aim is to create short site-specific projects outdoors that will act as little surprises in the everyday life of the urban landscape. The positive surprise caused by the art in the least expected places, gives cheerfulness and optimism to citizens and at the same time acts as an everyday balm. When art is outdoors it feeds the social development while addressing to all regardless of age, race or social background.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s